Particulieren

Cursus Spaans voor particulieren

Wij willen dat u die taalcursus kiest die bij u past. Onze ervaring heeft ons geleerd dat dat een heel belangrijk punt is om uw doel (in dit geval Spaans spreken) te bereiken.

Wij bieden u twee mogelijkheden aan:

Privé lessen

Onze taalcursussen zijn heel persoonlijk gericht. Voordat de taalcursus begint worden in een intake-gesprek uw wensen, uw behoeften en uw voorkennis van de Spaanse taal (als dat het geval is) vastgelegd.

In een taalcursus komen alle vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) aan bod, maar afhankelijk van uw wensen kan meer aandacht worden geschonken aan een specifieke vaardigheid (bijvoorbeeld spreken). Daarnaast bestaat de mogelijkheid dieper in te gaan op gebruiken en gewoontes van Spanje.

Zo kunnen we een programma ontwikkelen dat helemaal bij u past. Tijdens dit programma wordt u natuurlijk begeleid door een ervaren docent (native speaker).

Kleine groep

Kiest u voor een groep, dan volgt u een programma dat afgestemd is op de hele groep. De docent (native speaker) zorgt er voor dat iedereen zijn doel bereikt. De groepen hebben, in het algemeen, vaste begindata.

Ook hier komen alle vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) aan bod.

Uw doel is Spaans spreken. Daar zijn we ons heel bewust van en wij willen u zoveel mogelijk in contact brengen met deze mooie taal. Daarom zal de docent tijdens de les in het Spaans spreken. De uitleg van grammatica zal wel in het Nederlands plaatsvinden.

De voorbereiding van de lessen kost de cursist (zowel voor de privé-als de groepslessen) ongeveer 3 uur per week aan zelfstudie (bij voorkeur een half uurtje per dag).

Neem nu contact op voor een (gratis) intake-gesprek.                    

U gaat vanaf de eerste les Spaans spreken!!

MPG taalinstituut is ook het adres voor al uw vertalingen in of vanuit het Spaans.    

MPG taalinstituut is ook het adres voor uw voorbereiding van dat belangrijke toelatingsexamen, eindexamen of DELE diploma examen.